przeciąganie - regeneracja, ostrzenie przeciągaczy - nowe przeciągacze - narzędzia do obróbki kół zębatych

Video przeciągania

Vytvořeno v systému shopadmin® 2021 - 2024